View book record
Book ID: 2801
Title Relation. Hurulunda dhet til gångit wid Hennes Kongl. May.tz wår allernådigste Droettning Ulricæ Eleonoræ Intägh/ I Residence Staden Stockholm/ den 24 Novembris iåmwår dher på foliande lyckelige Croenung den 25. Dito, 1680
Authors
Year of event 1680
Event description Wedding in Stockholm of Carl XI, King of Sweden (1655-1697), and Ulrike Eleonore, Princess of Denmark (1656-1693)
Event type Weddings and betrothals
Event place Stockholm
Publication info n.p.; n.d.; 4°
Pages
Illustrations
Festival type
Rulers Carl XI, King of Sweden; Ulrike Eleonore, Princess of Denmark, Queen of Sweden
Artists
Shelfmark V&A Piot 1124 F
URL
Notes