View book record
Book ID: 1792
Title Relacio Verdadera del Convoy, o Acompanyament qves fev al Cos Real, de Lluis Tretze lo just, de gloriosa, y perpetua memoria, dende sant German de Laye, fins a sant Dionis, als 19. del mes de Maig, la qual fou impressa a Paris a 9 de Iuny de aquest any 1643 . . . Traduit verdadera, y fielment, de Frances en Catala
Authors
Year of event 1643
Event description Funeral in Paris of Louis XIII, King of France (1601-1643)
Event type Funerals, Laments and Memorial Services
Event place Paris
Publication info Barcelona: Iaume Mathevat; 1643; 4°
Pages
Illustrations
Festival type
Rulers Louis XIII, King of France
Artists
Shelfmark BL 9180.e.2.(18.); BNF 4- LB36- 3642
URL
Notes See also Book IDs 1290 and 2356 for other memorial services.